Weerbaarheid

Gericht op het zelfvertrouwen, sociale- en communicatieve vaardigheden en hoe om te gaan tijdens conflictsituaties.

Weerbaarheid

Tijdens de trainingen worden elementen gebruikt uit de vechtsport. Het mooie van vechtsport is dat je je eigen kracht kunt ervaren. Het is dan ook zeker gebleken dat je daardoor meer zelfvertrouwen kunt krijgen. Dit maakt dat vechtsport als zelfverdediging een mooi middel is om in te zetten in weerbaarheidstraining.

Tijdens de training worden op de volgende punten gericht:
• Opkomen voor jezelf en grenzen stellen
• Omgaan met kritiek van anderen
• Omgaan met grensoverschrijdend gedrag / fysiek geweld
• Letterlijk en figuurlijk stevig in de schoenen staan
• Beweging waarbij vechtsport op de voorgrond staat
• Ademhalingsoefeningen
• Ontwikkelen van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen
• Vergroten van daadkracht en energie

Een actieve training/clinic, dagdeel of individuele coaching. Wij bieden met onze unieke dienstverlening een breed pakket.


Weerbaarheid & agressieregulatie jongeren

Deze training is er voornamelijk op gericht om deelnemers handvatten aan te leren, zodat ze tijdens en na afloop van een reeks trainingen aan hun eigen problemen kunnen werken.

Deze training is vooral geschikt voor jongeren met een verminderde weerbaarheid ten opzichte van leeftijdgenoten, waardoor zij regelmatig gepest worden en niet voor zichzelf op kunnen en/of durven te komen. Ook is deze training zeer geschikt voor autistische jongeren en jongeren met agressie- en andere gedragsproblemen.

Door middel van zowel theoretische toelichting van onderwerpen als fysieke oefenvormen wordt gewerkt richting een blijvende verandering van het vertoonde gedrag. Deze oefenvormen worden intensief beoefend zodat de jongeren in voor hen moeilijke situaties beseffen dat zij zelf een keuze hebben om het probleem op te zoeken of uit de weg te gaan.


Agressieregulatie onderwijs en zorg

Deze training is ontwikkeld voor docenten in het onderwijs die tijdens het uitoefenen van hun vak geconfronteerd worden met agressie en grensoverschrijdend gedrag. Ook geschikt voor iedereen die werkzaam is in de hulpverlening. De training gaat uit van het versterken van mentale en fysieke weerbaarheid zodat men hier op professionele wijze mee om weet te gaan.

Alleen als je je zeker en sterk voelt kan je de juiste acties ondernemen en zorg bieden.

Voor groepen docenten, onderwijs en hulpverlenende instellingen maken wij graag een offerte op maat.